Medvetenhet

Medvetenhet är ett av Blue Futures värdeord, i takt med att fler och fler ställer frågor om Blue Future så får jag också frågan vad vi menar med medvetenhet eller vad är medvetenhet för mig?

Att jobba med värdeord eller värderingar är svårt. Många företag har ord men de är inte kopplade till beteende.  Värdeordsarbete är inget kommunikationsprojekt utan det är så mycket mer. Att jobba med detta är så mycket mer än ett tillfälligt projekt. Det handlar om att skapa och i vissa fall förändra människors ”dolda” attityder, vanor och till och med övertygelser.

På Blue Future har vi Vatten-Miljö och Medvetenhet som ledord och kanske kan jag i bloggform beskriva hur vi jobbar med detta.

 Medvetenhet enligt wikipedia handlar om att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär. Att ta ett medvetet beslut betyder att man tänkt igenom vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det kan ha.

Att göra någonting omedvetet betyder att göra någonting utan kunskap om att man gör det, utan att tänka på det eller utan att se konsekvenserna.

Att vara medveten är bland annat för oss idag att ta medvetna beslut kring ekonomi. Vi expanderar i hög fart med allt vad det innebär, allt måste känns glasklart både från företagets sida och den nyanställde, det är liksom inte läge att chansa. Vi jobbar oerhört mycket med konsekvensanalys men absolut inte tillräckligt, även om vi har nya bolag så finns det mycket i väggarna där kanske inte medvetenheten var ett värdeord. Att vara medveten är att fundera kring vad vi efterlämnar. Det är lätt att fatta snabba beslut som passar för stunden men här vill vi vara långsiktiga.  Vi har tackat nej till snabba pengar då vi heller jobbar på ett långsiktigt samarbete. Vi jobbar mycket med vilket budskap vi ger, vem skall vi synas med, vart skall vi synas osv.

Attityden:  så här är det, sån är jag, så här har vi alltid gjort – det funkar inte! Det betyder snarare att vi behöver bli mer medvetna om oss själva och omvärlden.

Värdegrunden måste betyda något i verkligheten och vara styrande för beslut, kommunikation och vardagliga handlingar.

Linda 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.