Karlstad företaget Hemcheck är på väg mot börsen

Att Karlstad företaget Hemcheck är på väg mot börsen kunde ni läsa om i tidningen. Makingbusiness kontaktade VD Annelie för att ställa lite nyfikna frågor. 

Hej Annelie!

Spännande och kul att ni skall börsintroduceras!

Vad är det som lockar, varför vill ni börsnoteras?

Noteringen på First North, som är planerad till mars i år, ska bidra till att både öka antalet ägare och till att göra Hemcheck mer känt. Vi ser långsiktigt och tajmingen är bra nu.

Marknadsnoteringen öppnar upp för att ta in större kapital. En marknadsnotering är något av en kvalitetsstämpel på bolaget, vilket är viktigt både mot kunder och eventuella samarbetspartners.

Vad blir den största utmaningen för dig som VD?

Den största utmaningen är den samma som innan. Att kostnadseffektivt utveckla och lansera ett verktyg för sjukvårdspersonal som möjliggör för dem att öka patientsäkerheten och kvalitetssäkra deras arbete. Vår vision är att säkerställa att varje blodprov ger de svar som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård.

En utmaningen att verka som ett publikt bolag tror jag handlar om att snabbt upprätta och implementera de nya rutiner som av formella skäl krävs.

Vad blir eran nya målsättning i och med detta? 

Målsättningen är att förvalta kapitalet på bästa sätt genom att fortsätta utveckla vårt produktkoncept i nära samarbete med användarna. Vi ser även fram emot att öka produktionskapaciteten.

Kommer ni finnas kvar i Värmland?

Absolut! Vi ser många fördelar med att ha vårt säte här och så länge det är så kommer vi utgå från Värmland. Jag vill poängtera att vår marknad är global och vi ser fram emot att ta oss an den och vi kommer även fortsättningsvis se till att knyta till oss rätt kompetens i rätt tid.

hemcheck.com

Tack Annelie, Makingbusiness önskar er  lycka till, och vi vill självklart höra mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.