Vill du ta ansvar

Hade en bra diskussion med en företagsledare idag. Han berättade att ledningen måste ge ansvar och befogenheter till medarbetarna.

Lite provocerande frågade jag om medarbetarna var villiga att ta ansvar, för det är ju förutsättningen, att om man skall ge – att någon vill ta emot.  Självklart vill de ta ansvar,  svarade företagsledare men i samma andetag ångrar han sig och säger: Det tar jag för givet att de vill.

För att en människa skall känna ansvar och agera därefter så måste man:

  1. Ha något att ta ansvar för
  2. Vara medveten om målet för sitt agerande
  3. Känna att det är möjligt att påverka sin situation för att kunna nå målen.

Att kunna påverka är en viktig mental faktor och av stor betydelse för att man skall våga ta ansvar.  Alla vill verkligen inte ta ansvar så det är definitivt inget man skall ta för givet. Vissa människor som inte kan och vill ta ansvar ser kanske på sitt liv med viss likgiltighet. Andra styrs av belöningar och bestraffningar så kanske den enda anledningen att göra något extra är att uppnå någon fördel eller undgå en nackdel.  Ansvar och befogenhet förutsätter alltid någon form av struktur på verksamheten.  Om organisation, arbetssätt och processer runt omkring i resten av företaget är för dålig så är det svårt att på ett bra sätt kunna identifiera  ansvar, mål och befogenhet.

Jag har skrivit det förut i mina bloggar men det är förstås inte bara ledaren som skall fixa allt. Även medarbetarna måste bjuda till för att företaget skall nå framgång.  Det räcker alltså inte att ledningen vill ge ansvar, det måste finnas någon som vill ta och accepterar ansvaret, ser ansvar som en utmaning och en personlig utveckling, inte ett tvång

Linda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.