Företagskultur, är det en framgångsfaktor?

 

Ove  blev inslängd, ja praktiskt taget inslängd i ett företag som verkligen var på väg ut för stupkanten.

OveIllustratör Klara Sarban

Makingbusiness har träffat Ove för att prata om företagskultur och hur man kan ändra den, finns det några quick fix eller måste man ha TÅLAMOD?

Ove berättar att det inte är så lätt, kulturen finns där hela tiden nästan så att det står skrivet på väggarna och lämnar avtryck hela tiden. Svårigheten med företagskulturer är att de är ständigt närvarande, men kan ibland vara svåra att ta på och därmed också svår att påverka.

Men vad har egentligen kulturen för påverkan på de anställda?

Företagskultur är en starkt bidragande faktor till trivsel, medarbetarlojalitet och kundnöjdhet.  Det är också kulturen som gör att man kanske gör det där lilla extra. Företag som har anställda som med jämna mellanrum uttrycker att ”detta ingår inte i min lön så det tänker jag inte göra” saknar kanske den framgångsfaktorn som en positiv företagskultur skapar.

När du kom in som VD insåg du ganska snabbt att företagskulturen inte var sund, vad gjorde du då?

Jag fick ganska snabbt formulera och identifiera viktiga strategiska mål, vad ville vi egentligen. En framgångsfaktor är att få personalen delaktig. Har man några få som inte vill vara med på förändringsresan så får man kanske hjälpa dem att förstå förändringen eller helt enkelt hjälpa dem att hitta något annat som passar dem. Det är viktigt att attityder och beteendeförändringar inte får hänga på dagsformen, utan ska istället bli väl inrutade vanor där medarbetarna handlar utifrån våra gemensamma värderingar.

Många tror att man kan bete sig hur som helst internt,  för det ser ändå inte kunderna! Det är bullshit, kunder känner direkt av om något inte stämmer internt.

MEN det är viktigt att tänka på att ändra starka vanor som de anställda har etablerat. Genom att upprepa vissa beteenden under lång tid tar tid att ändra.  Då behöver man få nya rutiner och man behöver påminna varandra om och om igen ifall någon faller in i det gamla mönstret. En gång är ingen gång, två gånger är en vana, tre gånger är ett beteende.

Berätta mer, hur gör man om man vill byta kultur räcker det med att sätta strategiska mål

Nej absolut inte, att som ledare inte förstå hur det egna förhållningssättet till företagets spelregler påverkar medarbetarna är naivt och farligt.

Fel ledarskap kan rasera vilket fint företag som helst och det kan gå fort.

För att företaget skall göra optimal insats och fungera bra är det nödvändigt att precisera krav och förväntningar på de anställda. Varje anställd skall förstå att de aktivt bidrar till företagets framgång. Det är också viktigt att se kompetens utifrån både förmåga och vilja. Jag lärde mig på en ledarskaps kurs för 100 årsedan, och de sitter som berget men varje medarbetare behöver

  • Lära sig förstå de människor som man skall jobba med alltså inte bara förstå sig själv
  • Lära sig att fungera tillsammans, att man inte kommer någon vart och köra sitt eget race
  • Ta rätt fighter, man kan inte vinna allt var ödmjuk det är ”laget” som skall vinna.

Sen är det så klart mycket viktigt att man som chef Walk the talk det  är ingen klyscha – det är en förutsättning för framgång! Att förändra kulturer är inte enkelt, men det har en avgörande betydelse för företagets framgång.

Tack Ove vi lär återkomma många gånger med frågor om hur det går för dig att bygga upp företaget du jobbar på.

Ove finns också tillgänglig för oss på Makingbussines om det uppkommer frågor i din verksamhet, kanske  kan Ove svara på dina frågor eller rekommendera hur han skulle ha gjort i en likande situation.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.