Hur hamnade vi i ”forward”-symptomet

Det är både spännande och frustrerande att hamna mitt uppe i en stor organisation där tidspress, organisation och kultur verkar gör det omöjligt att fatta beslut. Det är inte bara på grund av stress besluten uteblir, snarare kanske rädslan att göra fel.

Vad är det som gör att det är svårt att ta beslut; är det ”tråkiga” beslut som påverkar beslutsfattaren eller någon annan i närheten negativt, eller är det brist på ”tillräcklig” information som gör att man inte anser att det går att ta beslutet? Vi måste i praktiken nästan alltid fatta beslut baserat på ofullständig information

När man befinner sig mitt i en större organisation som dessutom är stressad då brukar besluten bara utebli. Jag har fördelen att få vara en liten pusselbit i en stor organisation där vi också kan krydda upp det hela med att det även finns ett antal olika kulturer inblandade i ALLA beslut som fattas. Ett av de vanligaste symptomen på beslutsvånda är ”forward”-symptomet. Plötsligt börjar ett mail vidarebefordras till en större krets, i hopp om att någon annan, helst en chef skall svara. På så sätt har avsändaren städat bakom sin egen rygg och tror att man fattat ett beslut samtidigt som man trycker på ” send” men så är nästan aldrig fallet. Istället har avsändaren ofta startat en process som när den pågått ett tag har antagit helt nya proportioner. Om vi då skulle stanna upp, läsa konversationen och vilken nivå besluten hamnat på kan det bli både skrämmande och skrattretande.

Vi har nu hamnat i ”NÅGON ANNAN SKA göra det”-läget, och frågan har sedan länge lämnat dem som har behov av beslutet. Om nu dessutom ”någon annan” inte ens finns kvar längre, vad gör man då? JO, då gäller det att ta ett ordentligt tag i frågan och vad gör man då som organisation- man skapar en ny instruktion J och så är problemet löst, plättlätt! Jag satt idag och funderade på att skriva en instruktion, lite halvluddig på något som inte har med verksamheten att göra, kanske en instruktion på hur man går på toaletten och sen skicka iväg instruktionen i denna stressade organisation för att se vad som händer, hur länge kommer den mailas runt..innan någon läser och verkligen förstår vad det står, att göra ett kul test helt enkelt.. Självklart kommer jag avsluta mailet med att vänligen godkänd!

Men yrkeslivet är fullt av val, och många drabbas av beslutsvånda. Denna vånda påverkar givetvis arbetsresultatet både på grupp och individnivå. Hur skapar man en beslutskultur i en organisation, kan man få bort beslutsångesten som i mångt och mycket handlar om att vi vill undvika risker. En annan orsak kan vara att man försöker få konsensus så att det nästan dras till sin spets. Jag tror att man skall se beslutsfattandet som en möjlighet och inte som ett problem.

SÅ undvik att INTE fatta beslut, Samla inte på dig för mycket information, gå inte runt och grubbla och älta ett beslut och målet kan inte vara att alla ska bli nöjda utan ha istället beredskap att korrigera ditt beslut, för ett fattat beslut är bättre än att inte ha fattat ett beslut!! Och visst är det bättre med en organisation som fattar beslut än en organisation där det fattas beslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.